Coronavirus - wichtige Informationen für Kinder, Schülerinnen und Schüler, Eltern und in der Einrichtung tätige Personen

 

 

   Betretungsverbot der Einrichtung 

für alle Personen,

 

 

 

 

 die Coronavirus SARS-CoV-2 Symptome (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit) aufweisen.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Coronawirus – wažne infomacije za dźěći, šulerkow a šulerjow, staršich a w zarjadnišću skutkowacych

 

 

Zakaz zastupa do  zarjadnišća za wšitke wosoby,

 

kotrež maja symptomy, kotrež na infekciju z Coronawirusom SARS-CoV-2 pokazuja  (wosebje suchi kašel, zymica, dychotawa)